Full-Time Associate Professor

Ou,Jenho-Peter(歐仁和)
Tsai,Yung-Shun(蔡永順)
Lin,Ying-Li(林盈利)
Wang,Kuei-Yuan(王癸元)
Chien,Chih-Chung(簡智崇)